Contact

Natuursteenwijzer.nl

Mattenbiesstraat 42

1087 CC AMSTERDAM

Tel:   020-77 51 667

Mob: 06- 21898046

Email: info@natuursteenwijzer.nl

ABN AMRO :  46.91.97.617

IBAN NUMMER :  NL32ABNAO469197617  BIC-CODE : ABNANL2A


BTW NR : 1952.73.382.B.01

KVK NR : 34.27.39.37Disclaimer.

De medewerkers van Natuursteenwijzer.nl doen hun uiterste best om deze site zo
zorgvuldig mogelijk te onderhouden.Toch kan het zo zijn dat er in de teksten op deze
website ongewild schrijffouten of onjuistheden voorkomen. Natuursteenwijzer.nl is in geen
enkel geval aansprakelijk voor enige schade direct of indirect ontstaan door het gebruik
van deze site of de op deze site aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om zonder
uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van deze website de informatie, teksten,
logo's of foto's in zijn geheel of gedeeltes daarvan te vermenigvuldigen, openbaar te maken,
door druk fotokopie dan wel het ter beschikking te stellen aan derden.